Home » ธุรกิจออนไลน์ » Affiliate Program » Affiliate เว็บสำเร็จรูป » มาสร้างรายได้ออนไลน์กับ Affiliate ไทยกับ marketthai

มาสร้างรายได้ออนไลน์กับ Affiliate ไทยกับ marketthai

affiliatethailandเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ สำเร็จรูป ในเครือของ YellowPages หนึ่งในผู้ให้บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์ทั่วไทย มีการระบบ Affiliate Program ให้เราร่วมสร้างรายได้เสริมออนไลนืทางเน็ตด้วยครับ ด้วยรายได้ตอบแทนสูงถึง 15 %

ข้อมูลบางส่วนจาก marketthai.com

หากเข้าร่วม Marketthai Affiliate Program จะได้อะไรบ้าง?
1. ผู้สมัครเข้าร่วม Affiliate Program จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
2. "ตัวแทนขาย" หรือ "Affiliator" จะได้รับรหัสผ่าน สำหรับตรวจสอบ ยอดรายได้ และ สถิติของการคลิ๊กจากแบนเนอร์ ที่ท่านนำไปติดตั้ง บนเว็บไซต์ แบบ Real-Time
3. ค่าตอบแทน และ/หรือ ค่าคอมมิชชั่น
ค่า Commission ที่ได้รับ จะถูกนำมาคิดจาก ยอดขายของท่าน สำหรับการขายทุกรูปแบบ และต้องเสร็จสิ้นขั้นตอนการซื้อบริการตามแพคเกจเรียบร้อยแล้ว โดยคิดยอดเป็นรายเดือน ซึ่ง "ตัวแทนขาย" หรือ "Affiliator" จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราก้าวหน้า สูงสุดถึง 15% และบริษัทขอสงวนสิทธิในการร่วมจัดกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นหรือมีโปรโมชั่น พิเศษแบบอื่นๆ ซึ่ง "ตัวแทนขาย" หรือ "Affiliator" จะไม่ได้รับในค่าตอบแทนนั้น

เงื่อนไขการเป็น "ตัวแทนขาย" หรือ "Affiliator"
1. คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วม Affiliate Program
- เจ้าของเว็บไซต์
- นิติบุคคล
- บุคคลทั่วไป
2. กรอกใบสมัครผ่านทางหน้าเว้บไซต์และส่งเอกสารให้กับผู้ดูแลเว็บไซต์ ตามที่กำหนดให้ครบถ้วน
3. หลังจากทางทีมงานได้รับเอกสารและทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะทำการส่ง User ID และ Password ไปให้ผู้สมัครทางอีเมล์

เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน (Commission)
1. ทางเราจะคิดยอดและคำนวณค่าคอมมิชชั่นก็ต่อเมื่อได้รับเอกสารในการสมัครครบ ถ้วน ถูกต้องและได้รับเงินในการซื้อแพคเกจร้านค้าออนไลน์เต็มจำนวนเท่านั้น
2. ในการคิดค่าคอมมิสชั่น จะทำการคัดยอดทุกวันที่ 25 ของเดือน
3. กำหนดวันส่งสรุปยอดค่าคอมมิสชั่นทุกวันที่ 30 ของเดือน
4. วิธีการชำระค่าคอมมิชชั่นโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ตัวแทนขายได้แจ้งไว้เท่านั้น
- ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป กรณีโอนเข้าบัญีธนาคารกรุงเทพ (หักค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ในกรณีธนาคารที่ตัวแทนแจ้งไว้เป็นธนาคารอื่นที่มิใช่ธนาคารกรุงเทพ และ/หรือธนาคารกรุงเทพ สาขาต่างจังหวัด)
- ทุกวันที่ 17 – 18 ของเดือนถัดไป กรณีสั่งจ่ายเป็นเช็ค ( ในกรณีที่เป็นเช็คสั่งจ่ายต่างจังหวัด ผู้รับเงินจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมเอง โดยหักจากค่าคอมมิสชั่นที่ได้รับ คิดเป็นอัตราค่า ธรรมเนียม 10 บาท สำหรับวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท และส่วนที่เกินทุกๆ 10,000 บาท คิดอัตราค่าธรรมเนียม 10 บาท
- กรณีที่ค่าคอมมิชชั่นรวมทั้งเดือนมีจำนวนน้อยกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) จะถูกสะสมยอดไว้ชำระในเดือนถัดไป ทั้งนี้ค่าตอบแทนที่สะสมยอดไว้จะต้องไม่เกิน 3 เดือน
- บริษัทจะตัดยอดเพื่อคิดค่าคอมมิชชั่นในวันที่ 25 ของทุกเดือน ในกรณีที่ตัวแทนขายยังเปิดร้านค้าออนไลน์ไม่ถึง 1 เดือน จะคิดค่าคอมมิชชั่นเป็นรายวัน
- "ตัวแทนขาย" หรือ "Affiliator" ยินยอมให้ Marketthai.com หักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ( รวมทั้งภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้อง )
- Marketthai.com จะคิดค่าตอบแทนจากการสมัครใหม่ เพื่อเปิดร้านค้าออนไลน์เท่านั้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครร่วมสร้างรายได้ออนไลน์ด้วยระบบ Affiliate Program ได้ที่

http://shop.marketthai.com/affiliate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Plugin by:aAM