Home » สรรหามาฝาก » เป็นอิสระจากหนี้สิน ด้วย 5 เทคนิคง่ายๆ แต่… เจ๋ง ถ้าอยากปลดหนี้ อ่านเลย

เป็นอิสระจากหนี้สิน ด้วย 5 เทคนิคง่ายๆ แต่… เจ๋ง ถ้าอยากปลดหนี้ อ่านเลย

เชื่อว่าไม่มีใครอยากเป็นหนี้เป็นสินจนผ่อนชำระไม่ไหว และเบียดบังการใช้ชีวิตประจำวัน แต่หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวเองแล้ว จะจัดการอย่างไรให้หลุดพ้นจากภาระหนี้สิน บทความนี้มี 5 วิธีมาแนะนำ ดังนี้

1. หยุดสร้างหนี้เพิ่ม เพื่อไม่ให้ชีวิตวนเวียนอยู่กับการเป็นหนี้ โดยรวบรวมหนี้สินที่มีทั้งหมด แล้วเลือกปิดหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อน แล้วไล่ตามลำดับ ส่วนหนี้ที่เหลือให้จ่ายขั้นต่ำไปก่อน ส่วนใครที่เป็นหนี้นอกระบบ ควรชำระเป็นก้อนแรกๆ เพราะส่วนใหญ่หนี้นอกระบบมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าหนี้ในระบบ โดยอาจสูงถึง 5-20% ต่อเดือน หรือ 60-240% ต่อปี รวมถึงอาจโดนทวงหนี้จากเจ้าหนี้ ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของเราได้
2. จดบันทึกรายรับ-รายจ่าย จะช่วยให้เรารู้ว่าเงินที่หาได้นั้นถูกใช้จ่ายไปกับอะไรบ้าง เพื่อปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าอินเตอร์เน็ตราคาแพง ค่าทานอาหารนอกบ้าน ค่ากาแฟ ค่าขนมหวาน ค่าช้อปปิ้ง ค่าดูหนัง เป็นต้น นอกจากนี้ แนะนำให้มีการตั้งงบประมาณการใช้จ่ายของตัวเรา เช่น กำหนดค่าอาหารไว้วันละ 200 บาท หรือสัปดาห์ละ 1,400 บาท แล้วพยายามอย่าใช้ให้เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ เพื่อจะได้ไม่มีปัญหารายได้ไม่พอใช้จ่าย
3. หาทางเพิ่มรายได้ โดยการใช้เวลาว่างจากการทำงานไปหาอาชีพเสริม เช่น รับจ้างสอนหนังสือให้เด็ก รับจ้างดูแลคนแก่ หาของมาขาย เมื่อมีรายได้พิเศษเพิ่มเข้ามาจะช่วยให้มีเงินเพื่อชำระคืนหนี้สินที่มีได้มากขึ้น นอกจากนี้ การขายทรัพย์สินที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หรือของสะสมต่างๆ แน่นอนว่าหากต้องขายทรัพย์สินต่างๆ เหล่านี้ ย่อมเกิดความรู้สึกเสียดาย แต่หากตัดใจขายได้ จะพบว่าเงินที่ได้จากการขายสิ่งของที่ไม่จำเป็นสามารถปิดยอดหนี้ได้มากทีเดียว

อ่านบทความนี้เพิ่มเติม คลิก !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Plugin by:aAM