Home » สรรหามาฝาก » สร้างแรงบันดาลใจ ด้วย 5 เทคนิค ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จเร็วกว่าคนอื่น อยากประสบความสำเร็จต้องอ่าน!

สร้างแรงบันดาลใจ ด้วย 5 เทคนิค ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จเร็วกว่าคนอื่น อยากประสบความสำเร็จต้องอ่าน!

วันนี้เรามาสร้างแรงบันดาลใจด้วย 5 เทคนิคง่ายๆ ที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จเร็วกว่าคนอื่น

  1. ทำอะไร เป้าหมายต้องชัดเจน

การตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญมาก ที่จะนำทางเราไปสู่ความสำเร็จ เป้าหมายจะท้าทายให้เราลุกขึ้นมา และรู้ว่าควรทำอะไร ทำเพื่ออะไร ทำแล้วได้อะไร ...

  1. รู้ข้อดี กระตุ้นแรงจูงใจ

เมื่อรู้แล้วว่าอยากทำอะไร ก็ลงมือค้นหาข้อมูลอย่างจริงจัง มองหาข้อดีขอสิ่งนั้น เพื่อกระตุ้นความอยากทำ ขจัดความลังเลออกไป ทำให้เราสามารถเริ่มต้นและสำเร็จได้เร็วขึ้น

อ่านบทความนี้เพิ่มเติม  คลิก !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Plugin by:aAM