Home » สรรหามาฝาก » อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ผู้ชายที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อความล้มเหลว กับ 6 สิ่งที่จะทำให้คุณทึ่ง! อยากรู้ใช่ไหม?

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ผู้ชายที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อความล้มเหลว กับ 6 สิ่งที่จะทำให้คุณทึ่ง! อยากรู้ใช่ไหม?

เขาคือ คนที่เริ่มพูดได้ตอนอายุ 4 ขวบ

เขาคือ คนที่อ่านหนังสือได้ตอนอายุ 8 ขวบ

เคยถูกไล่ออกจากโรงเรียน

เคยถูกปฏิเสธจากโรงเรียนอาชีวะแห่ง “ซูริค”

เคยถูกอาจารย์ระบุว่า “สมองช้าไม่ชอบสังคมและล่องลอยอยู่ในความฝันอันโง่เขลาของตัวเองตลอดเวลา”

และเคยถูกมองข้ามจากบริษัทต่างๆ เขาเป็นผู้ที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาหรือความล้มเหลวที่ผ่านมา

เขาพัฒนาตัวเองจากคนธรรมดาๆ กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจักรกล และมีผลงานด้านฟิสิกส์กว่า 300 ชิ้น และมีชื่อเสียงก้องโลก

เขาคือ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

อ่านบทความนี้เพิ่มเติม คลิก !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Plugin by:aAM