Home » สรรหามาฝาก » เรียนรู้วิธีสร้างแรงบันดาลใจ ฉบับ โจโฉ ได้ง่ายๆ ใน 3 นาที

เรียนรู้วิธีสร้างแรงบันดาลใจ ฉบับ โจโฉ ได้ง่ายๆ ใน 3 นาที

“หัวหน้ากองทหารก็เหมือนหมอ ทุกครั้งที่รักษาคนไข้ ยิ่งรักษาก็จะยิ่งเก่งขึ้น พูดอีกอย่างก็คือยิ่งคนตายจากการรักษาผิดพลาด หมอจะเรียนรู้มากขึ้น

ถ้าหัวหน้ากองทหารไม่เคยพ่ายแพ้ เขาจะรู้ได้ยังไงว่ารบยังไงถึงจะชนะ?”

ในโลกนี้ไม่มีใครที่ไหนหรอก ที่จะรบชนะตลอด คนที่ไม่ถอดใจเท่านั้น ถึงจะแข็งแกร่งขึ้นและได้พบกับชัยชนะที่แท้จริง

เปรียบเทียบกับตัวของเราเองก็คือ ให้เราเรียนรู้จากประสบการณ์ และความผิดพลาด แล้วเราจะแข็งแกร่งขึ้น

อ่านบทความนี้ต่อ คลิก !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Plugin by:aAM