Home » ตัวแทนจำหน่าย » เจ้าของนวัตกรรมครีมรกม้า เจ้าแรกในเมืองไทย สร้างยอดขาย 100 ล้านบาท ภายใน 8 เดือน

เจ้าของนวัตกรรมครีมรกม้า เจ้าแรกในเมืองไทย สร้างยอดขาย 100 ล้านบาท ภายใน 8 เดือน

พบกับธุรกิจในฝันของสาวๆ กับเรื่องราวของหญิงสาวจากอุบลราชธานี เจ้าของนวัตกรรมครีมรกม้า เจ้าแรกในเมืองไทย ที่ขายไปแล้วกว่า 100,000 ชิ้น สร้างยอดขาย 100 ล้านบาท ภายใน 8 เดือน

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

สนใจสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย  ค้นหาใน google

คำค้นหา รับสมัครตัวแทนจำหน่าย ครีมรกม้า Peryosei

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Plugin by:aAM