Home » ธุรกิจออนไลน์ » คอร์สสอนออนไลน์ » เปิดเว็บขายของออนไลน์ด้วย WordPress + Woocommerce (WP103)

เปิดเว็บขายของออนไลน์ด้วย WordPress + Woocommerce (WP103)

เรียนรู้วิธีสร้างเว็บไซต์ขายของออนไลน์ด้วย WordPress และ Woocommerce ด้วยการสร้างระบบ  Shopping Cart ที่ผู้ใช้สามารถปรับแต่งได้ด้วยตัวเอง นอกจากนั้นการสร้างเว็บไซต์ขายของออนไลน์ด้วยเครื่องมือดังกล่าวนี้ ไม่เพียงแต่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องการปรับแต่งและง่ายต่อการใช้งานเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างคูปองส่งเสริมการขายและดูรายงานสรุปการขายได้ด้วย

Mongkolchai_WP103_FT

คอร์สออนไลน์นี้จะช่วยให้คุณสามารถมีเว็บไซต์ขายของออนไลน์ได้เป็นของตัวเอง สามารถรับยอดขาย 100% ไม่เสียค่า Commission ให้กับ e-Marketplace ได้อีกด้วย

>> ดูเพิ่มเติมและเรียนคอร์สนี้ <<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Plugin by:aAM