Home » ธุรกิจออนไลน์ » Inbound Marketing กับ Outbound Marketing

Inbound Marketing กับ Outbound Marketing

การตลาดออนไลน์

Inbound Marketing คือ กลยุทธ์การตลาดที่เน้นการดึงลูกค้าให้วิ่งเข้ามาหาธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น การใช้ social media ต่างๆ ในการให้ขอมูลที่เป็นประโยชน์กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เช่นการทำ blog, twitter, youtube, facebook และยังรวมไปถึงการทำ SEO เพื่อให้กลุ่มลูกค้าสามารถค้นหาเจอได้ง่ายยิ่งขึ้น

Outbound Marketing คือ กลยุทธ์การตลาดที่ธุรกิจวิ่งเข้าหาลูกค้า ซึ่งเป็นรูปแบบการตลาดแบบเดิมที่นักการตลาดส่วนใหญ่คุ้นเคยดี เช่นการใช้สื่อโฆษณาแบบต่างๆ การจัดงานอีเว้นท์ การทำ direct sales/mail การทำ telemarketing เป็นต้น

สำหรับในการทำการตลาดในปัจจุบัน Outbound Marketing ค่อยๆ เสื่อมประสิทธิภาพลง เนื่องจากเหตุผลหลายๆ อย่างเช่น ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นกับประสิทธิภาพที่ลดลงของ mass media การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่บริโภคสื่อแบบดั้งเดิมน้อยลง บริโภคสื่อออนไลน์มาขึ้น รวมถึงการแทนที่สื่อทีวีด้วย เคเบิล หรือสื่อรูปแบบอื่นๆ การเข้าสู่ยุครุ่งเรืองของ web2.0 เช่น search engine และ social media เป็นต้น ดังนั้นการทำการตลาดในยุคใหม่ จึงควรเน้นการทำ Inbound Marketing ให้มากขึ้น

การตลาดแบบ Inbound ถือเป็นการตลาดที่สร้างความรู้สึกที่ดีต่อลูกค้าและนำมาซึ่งโอกาสการขาย ได้มากกว่าการจู่โจมลูกค้าหรือลูกค้าไม่ได้ตั้งตัว ที่เรียกกันว่า Cold Call หรือ การตลาดแบบ Outbound ที่บ่อยครั้งจะสร้างความไม่พอใจให้กับลูกค้าได้

การตลาดแบบ Outbound จะเน้นการสื่อสารการตลาดที่ออกมาจากบริษัทสู่ลูกค้ามุ่งหวัง  เช่น การโทรศัพท์เพื่อการขาย สื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ การออกบูธงานแสดงสินค้า  เพื่อให้ทดลองใช้สินค้าหรือบริการ และเป็นการเล่นกับตัวเลข หรือค่าเฉลี่ยในการแปลงลูกค้ามุ่งหวังที่ติดต่อให้มาเป็นลูกค้า โดยคุณต้องติดต่อลูกค้ามุ่งหวังให้มากที่สุดตามสัดส่วน เช่น อัตราการแปลงจากลูกค้ามุ่งหวังเป็นลูกค้าที่สนใจมีเพียงร้อยละ 1 ดังนั้น บริษัทจะต้องโทรศัพท์ติดต่อลูกค้ามุ่งหวัง 100 รายเพื่อให้ได้ลูกค้าที่สนใจ 1 ราย

นักการตลาดจึงให้ความสำคัญกับการตลาดแบบ Inbound มากขึ้น นักการตลาดต้องการการตลาดที่มีประสิทธิภาพและลงทุนต่ำกว่า เทคนิคของการตลาดแบบ Inbound ที่ได้รับความนิยมได้แก่ บล็อก Blog,การตลาดสื่อสังคมออนไลน์  Social Media,Search Engine Optimization,Webinar เป็นต้น ซึ่งเป็นเทคนิคการตลาดที่บริษัทสามารถกลั่นกรองคุณสมบัติของลูกค้ามุ่งหวังได้ก่อน จากนั้นลูกค้ามุ่งหวังจะติดต่อมายังบริษัทเอง

กลยุทธ์สำคัญที่สุดของการตลาดแบบ Inbound คือการสร้างหัวข้อ Content ที่ดี ที่จะนำลูกค้ามุ่งหวังเข้าสู่กระบวนการขาย จากนั้น องค์ประกอบสำคัญคือ เว็บไซต์ ที่จะต้องมีหน้าเพจรองรับลูกค้ามุ่งหวังเหล่านั้น ที่เรียกว่า Landing Page ที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขาย เช่น ลูกค้ามุ่งหวังค้นหาสินค้าที่สนใจด้วย Keyword ผ่าน Search Engine จากนั้นก็ถูกนำมาสู่บล็อกของบริษัท ที่ประกอบด้วยสาระความรู้ที่สัมพันธ์กับสินค้าและบริการ เมื่อพวกเขาต้องการก็จะคลิกลิงค์ผ่านบล็อก เข้ามายังเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

เทคนิคที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ก็คือการเขียนบล็อกและหมั่นปรับปรุงเนื้อหาของบล็อกให้ทันสมัยตลอดเวลา บล็อกจะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณถูกจัดอันดับใน  Search Engine ได้ดีขึ้น คุณต้องเขียนบล็อกด้วยสาระที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และมีลิงค์มายังเว็บไซต์ของบริษัท เทคนิคนี้จะได้ลูกค้ามุ่งหวังที่มีคุณสมบัติตามคุณต้องการได้มากที่สุด โดยสร้างหัวข้อบล็อกที่น่าสนใจในรูปแบบต่างๆ เช่น สัมมนาออนไลน์  Webinar, เอกสารสำหรับดาวน์โหลด หรือ อาจจะเป็นเว็บไซต์ย่อย Microsite ที่ดึงดูดความน่าสนใจที่ตรงประเด็นได้ดีกว่า

ถึงแม้ว่าการตลาดแบบ Inbound จะใช้งบประมาณที่น้อยกว่า หรืออาจจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เลย แต่มันไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ภายในชั่วข้ามคืน คุณจะต้องมีความอดทนและความรับผิดชอบที่สูงในการสร้างและปรับปรุงเนื้อหาในสื่อออนไลน์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Plugin by:aAM