Home » ธุรกิจSMEs » สินค้าแฮนต์เมด หรือ ระบบโรงงาน แบบไหนเหมาะสมกับคุณ

สินค้าแฮนต์เมด หรือ ระบบโรงงาน แบบไหนเหมาะสมกับคุณ

บ่อยครั้งที่ช่วงนี้เราจะได้ยินคำว่าสินค้าแฮนด์เมดกันบ้างและสินค้าแฮนด์เมดมันคืออะไรและมันดีกว่าสินค้าที่ใช้เครื่องจักรทำอย่างไรเรามาหาคำตอบด้วยกัน

handmade

            สินค้าแฮนด์เมด ก็คือ สินค้าที่ใช้สองมือในการทำหรือประดิษฐ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยใช้ จินตนาการ หรือ ความคิดของผู้ผลิต ซึ่งแน่นอนว่า การใช้ มนุษย์ในการกระทำงานอะไรต่างๆ มักจะมีความละเอียดในงานที่ทำมากกว่าเครื่องจักรที่ทำตามคำสั่งที่ได้ถูกกำหนดเอาไว้ หรือ ผลิตสินค้าตามกลุ่มเป้าหมายของคนส่วนใหญ่ และสินค้าแฮนด์เมดนั้นจะเป็นสินค้าที่เปิดโอกาสให้ช่างฝีมือนั้นได้แสดงถึงความสามารถ ซึ่งจะได้แสดงออกถึง ความรู้ ความสามารถของตัวเอง รวมถึง จินตนาการของผู้ที่ทำด้วยดังนั้นจึงทำสินค้าแฮนด์เมด ไม่เกิดความน่าเบื่อของสินค้า และ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เช่น ‘’เราทำสินค้าแฮนด์เมดเกี่ยวกับตุ๊กตาไขลานและนำข้อมูลลงสู่อินเตอร์เน็ต และได้มีลุกค้าได้พุดวิจารณ์ว่าตุ๊กตาไขลานตัวนี้สวยดี แต่หากใช้สีนี้จะสวยกว่าเดิม เป็นต้น’’ ซึ่งจะทำให้ช่างฝีมือรู้ข้อบกพร่องของสินค้าและรู้ว่าควรจะจัดการกับสินค้าดั่งอย่างไร เพื่อให้สินค้าขายดีกว่าเดิม

 

Factory_1

            ซึ่งผิดกับระบบโรงงาน หรือ การผลิตสินค้าที่ใช้เครื่องจักร ที่อาจจะไม่ได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเหมือนกันทุกคน อาจจะเน้นความต้องการของคนเฉพาะกลุ่มที่มีมากกว่าอีกกลุ่ม เช่น ‘’กลุ่ม A ชอบตุ๊กตาไขลาน สีม่วง 1000 คน และอีกกลุ่มหนึ่ง คือกลุ่ม B ชอบตุ๊กตาไขลาน สีเขียว 100 คน ในแง่ของนักธุรกิจก็ย่อมต้องตอบสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่มากกว่า แต่จะมีน้อยนักที่จะตอบสนองของคนกลุ่มน้อย’’ และเมื่อเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าอาจจะด้วยเพราะไม่สวยหรือจะเหตุผลอื่นๆ นั้นจะไม่สามารถวิจารณ์ได้ แต่ในบางครั้งอาจจะวิขารณ์ได้แต่น้อยมากที่รับแล้วนำมาแก้ไขหรือปรับปรุงนั้นเอง

            ในเรื่องของราคาของสินค้าทั้งสองแบบคือ แบบ แฮนด์เมด และ แบบ โรงงานั้น ซึ่งราคานั้นจะไม่เหมือนกันและจะบอกถึงความเหมาะสมของท่านด้วยว่าเหมาะสมกับธุรกิจแบบใดนั้นเอง

            ระบบ แฮนด์เมด นั้นจะมีราคาที่สูงกว่าระบบโรงงาน เพราะมีความละเอียดในชิ้นงานที่ทำ มีความสวยงาม มีลักษณะที่โด่นเด่น สิ่งต่างเหล่านี้ทำให้สินค้าแฮนด์เมดนั้นมีราคาที่สวยงาม (ราคาสูง นั้นเอง) แต่ สินค้าแฮนด์เมดนั้นผู้ที่ผลิตต้องทำความเช้าใจว่า สินค้าแบบนี้ทำอย่างละเอียดลออ คือ ต้องมีความสวยงาม นั้นก็ถือ ทำอย่างรวดเร็วไม่ได้ หากทำรวดเร็ว สินค้าจะไม่สวย หรือ ไม่ละเอียดเท่าที่ควร จะส่งผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า ซึ่งแน่นอนว่าลุกค้าต้องการสินค้าที่ดีด้วย ไม่ใช่รวดเร็วเพียงอย่างเดียว แต่ในทางที่ดีควรทำรวดเร็วและงานมีความละเอียดด้วย จึงจะดี

            ระบบโรงงาน นั้นจะมีราคาสินค้าที่ต่ำกว่า ระบบแฮนด์เมด เพราะเป็นสินค้าที่ผลิตโดยเครื่องจักร กำหนดแบบแผนมาครบแล้ว ทำตามเฉพาะที่สั่งไปทำนั้น ทำให้ขาดเรื่องของจินตนาการและความสวยงาม ในระบบนี้เหมาะสมกับลูกค้าทั่วไปที่ไม่ได้เน้นเรื่องความละเอียดหรือความสวยงาม นั้นเอง แต่จะเน้นเรื่องความรวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในเรื่องของปริมาณ แต่ไม่ตอบสนองเรื่องของความละเอียดหรือความสวยงามของสินค้า

            สรุป หากท่านต้องการสร้างสินค้าให้มีเอกลักษณ์ โด่นเด่น และเพิ่มราคาสินค้าให้มีราคาที่สูงขึ้น และทำให้สินค้าไม่น่าเบื่อออกแบบได้อย่างอิสระ ระบบสินค้าแบบแฮนด์เมดนั้นน่าจะเหมาะสมกับคุณ แต่จำไว้ว่า เรื่องความละเอียดนั้นสำคัญกว่า เรื่องความรวดเร็วในการผลิต

แต่หากคุณเน้นที่จะผลิตเพื่อคนส่วนใหญ่ไม่เน้นเรื่องความสวย เน้นเรื่องปริมาณเพื่อตอบสนองความต้อง ระบบโรงงานน่าจะเหมาะสมกับคุณมากกว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Plugin by:aAM