Home » ธุรกิจออนไลน์ » แชร์โอกาส…. ทำเงินจากธุรกิจการสอนออนไลน์

แชร์โอกาส…. ทำเงินจากธุรกิจการสอนออนไลน์

ชมรม คนทำคอร์สออนไลน์ https://www.facebook.com/groups/363927003766343/

...ชมรมนี้แต่งตั้งขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ในการทำคอร์สออนไลน์ขาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคน พัฒนาชาติ

how-to-sell-course-online

..การทำคอร์สออนไลน์ขาย เพิ่งเป็นธุรกิจใหม่ ฉะนั้นใครเริ่มก่อนทำก่อนจะได้เปรียบ และใช้ต้นทุนทางวัตถุที่ต่ำมาก แต่ใช้ต้นทุนความรู้ที่สูงแทน

ยกตัวอย่างฝรั่งได้มากกว่า 28 ล้าน ในเว็บไซต์ udemy คือ https://www.udemy.com/swift-le...-examples/?dtcode=nihXT0L1QCp0

..สำหรับเมืองไทย กระแสนี้เพิ่งเริ่ม ใครทำก่อน รวยก่อนนะเออ เดี๊ยวจะหาว่าไม่เตือน *_*

เว็บไซต์ไทยที่ฝากขายคอร์สออนไลน์
http://coursesquare.co/
https://www.skilllane.com/
https://taladpanya.com/

โดยแต่ละบริษัทมีทีมงานมากกว่า 5 คน, Backup และ Profile ดีๆทั้งนั้น

เว็บไซต์เทศที่ฝากขายคอร์สออนไลน์
http://udemy.com/ (เว็บไซต์นีไม่ต้องพูดถึง ดังมานานแล้ว)

อุปกรณ์ที่ต้องมี
- ไมโครโฟน + Computer
- โปรแกรมอัดวีดีโอ เช่น http://www.techsmith.com/camtasia.html
- Internet ความเร็วสูง
- ความรู้ของท่านเอง

...กลุ่มนี้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทหรือหน่วยงานใดๆทั้งสิ้น และถูกจัดตั้งเพื่อแชร์ความรู้เป็นสำคัญ ฉะนั้น ขอให้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาและช่วยกันโต เพราะนีคือธุรกิจแห่งความรู้และการพัฒนา

ขอขอบคุณ คุณ vootou สมาชิกท่านหนึ่งใน thaiseoboard ที่แบ่งปันบทความนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Plugin by:aAM