Home » video » สุดยอดนักธุรกิจ www.tarad.com

สุดยอดนักธุรกิจ www.tarad.com

"ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ" กรรมการผู้จัดการ บริษัทตลาดดอทคอม เขาคือ นักธุรกิจหนุ่มบนโลกออนไลน์ เจ้าของเว็บไซต์ช็อปปิ้งออนไลน์แถวหน้าของ­เมืองไทย Tarad.com และ Thai2hand.com ที่ทุกคน ยอมรับ ในฝีมือ และยกย่องให้เขาเป็นหนึ่งใน "กูรู" ธุรกิจออนไลน์ของเมืองไทย

เขาคือ ต้นแบบของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตลาด ด้วยกลยุทธที่แตกต่างจึงสร้างงานขายที่แปล­กใหม่..... จากจุดเริ่มต้นที่มียอดขายไม่กี่พัน ปัจจุบันมีร้านค้าให้บริการในตลาดดอทคอม กว่า 207,000 ร้านค้า และมียอดขายต่อเดือนหลายสิบล้านบาท.....

จากความคิดที่แตกต่าง ทำให้นักธุรกิจหนุ่มไม่มีใครไม่รู้จัก เติบโตบนธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้า และสินค้าต่างๆได้อย่างไร ติดตามเรื่องราวของหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง และเส้นทางแห่งความสำเร็จของคุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุได้ในรายการ Voice of The Day Special ตั้งแต่เวลา 20.30 เป็นต้นไป


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Plugin by:aAM