Home » สรรหามาฝาก » สำหรับคนที่ต้องการเดินทางเส้นทางสายอาชีพ นักพัฒนาแอพฯ

สำหรับคนที่ต้องการเดินทางเส้นทางสายอาชีพ นักพัฒนาแอพฯ

มีข่าวดีสำหรับนักพัฒนาแอฟครับ โครงการนี้สนับสนุนโดยดีแทค

"พูดถึงที่มาของโครงการ"

เนื่องจากในปี 2555 นั้น ในประเทศไทย ได้เริ่มมี startup campaign ecosystem เกิดขึ้น ซึ่งดีแทคเอง มองว่านี่เป็นโอกาสสำคัญที่คนไทยจะได้มีเวทีที่ให้โอกาสได้แสดงศักยภาพ ซึ่งดีแทคเชื่อว่าคนไทยทำได้ เพียงแต่ยังขาดโอกาสและแรงสนับสนุน
startupdtac
ดังนั้น โครงการ dtac accecrelation จึงได้กำเนิดขึ้น เนื่องด้วยดีแทคมีแหล่ง resource people ที่มีประสบการณ์โดยตรงจาก Silicon Valley คือคุณกระทิง ผู้ซึ่งเคยผ่านการร่วมงานและลงทุนสร้างบริษัทที่ Silicon Valley มาแล้ว ซึ่งกว่าจะถึงจุดนี้ คุณกระทิงต้องใช้เวลาร่วม 7 ปี แต่สำหรับโครงนี้ ดีแทคได้ย่นระยะเวลา มอบโอกาสให้กับคนไทยที่มีความสามารถ ได้ใช้เวลาเพียง 7 เดือนก็สามารถไปร่วมเรียนรู้ และทำงานร่วมกับผู้ประกอบการจากบริษัทชั้นนำทั่วโลกกว่า 12 ท่าน ที่ Silicon Valley
Silicon Valley มีอาณาบริเวณกว้างอยู่ทางตอนใต้ของ Sanfrancisco เปรียบเสมือนแหล่งรวมอุตสาหกรรมระดับโลก ที่เป็นแหล่งกำเนิดของบริษัทเล็ก ใหญ่ที่มืชื่อเสียง อาทิเช่น Yahoo, Youtube, Google, etc .. ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์กลางนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของบริษัทที่มีชื่อเสียงหลายแหล่งที่ปัจจุบันเป็นที่รู้จักทั่วโลก ซึ่งไม่ใช่ว่าใครก็ไปร่วมลงทุน หรือไปทำงานที่นี่กันได้ง่ายๆ แต่วันนี้ดีแทคได้เปิดโอกาสนั้นให้กับผู้ที่มั่นใจในความสามารถของตนเอง คนที่กล้า บ้าพอที่จะคิด ทำ ในสิ่งที่แตกต่าง และเป็นไปได้ ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และรอโอกาส รอเวลา มุ่งมั่นที่จะทำฝันให้เป็นจริง “DREAM HIGH FIGHT HARD NEVER GIVE UP”
ดีแทคอยากร่วมปลุกคนไทยให้ลุกขึ้นมาร่วมสร้างสวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อปฏิวัติองค์การอุตสาหกรรม สร้างฮีโร่ เปิดเวทีไทย เพิ่มพื้นที่เรียนรู้ เพิ่มโอกาสให้คนไทยได้มีพื้นที่แสดงศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก พร้อมด้วยการสนับสนุนโดยตรงจากผู้มีประสบการณ์จาก Silicon Valley ไม่แน่ คุณอาจเป็น Wizard of app คนถัดไปของโลกก็เป็นได้
ทีมนักพัฒนาแอพที่ชนะเลิศในโครงการ dtac Accelerate จะได้เดินทางไปซิลิคอน แวลลีย์ เพื่อเข้าร่วมโครงการ Blackbox Accelerate เป็น 1 ใน 12 ทีมจากทั่วโลก และมีโอกาสได้นำเสนอผลงานกับกลุ่มนักลงทุน ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่งในโลกธุรกิจปัจจุบันที่มีองค์กรพัฒนาเทคโนโลยีจำนวนมากมายและภาวะการแข่งขันอันรุนแรง และนอกจากนี้ทีมรองชนะเลิศจะได้รับโอกาสร่วม Accelerator program ในระดับภูมิภาค ซึ่งโครงการ dtac Accelerate นี้มีของรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 50 ล้านบาท
1. โครงการนี้คืออะไร
โครงการนี้จัดตั้งขึ้นมาสำหรับกลุ่มคนที่มีความฝัน ไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาโปรแกรม นักออกแบบ หรือนักธุรกิจ ที่มีความสนใจที่จะสร้างธุรกิจในโลกของเทคโนโลยี (Startup company) โดยพัฒนา และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ จากแนวความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง โดยทางโครงการ จะสนับสนุน ให้คำแนะนำ และเปิดโอกาสให้กลุ่มคนเหล่านี้ สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการสู่ตลาดได้จริง
2. โครงการนี้สำหรับใคร
ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้ โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • ประเภทบุคคล หรือ ประเภททีม (สมาชิกไม่เกิน 5 คนสำหรับแต่ละทีม)
  • สัญชาติไทย
  • ไม่จำกัด เพศ อายุ วุฒิการศึกษา
  • ไม่เป็นตัวแทนของบริษัทใด ๆ และไม่เป็นพนักงาน dtac
3. สามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างไร
สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยการส่งผลงานและรายละเอียดตามที่ทางโครงการกำหนด ผ่านทางหน้า website (www.dtac.co.th/dtac-accelerate) ได้ ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2556
4. สามารถส่งผลงานมากกว่า 1 ได้หรือไม่
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัด แต่คณะกรรมการจะพิจารณาและคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดเพียงผลงานเดียวสำหรับบุคคลหรือทีมนั้น ๆ ในการประกวด
5. สามารถส่งผลงานที่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดอื่นๆ ในโครงการนี้ได้หรือไม่
ผลงานที่ส่งประกวด ต้องเป็นผลงานต้นฉบับ ไม่เคยได้รับรางวัลจากหน่วยงานหรือการประกวดใดมาก่อน
6. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรจากการเข้าร่วม
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จำนวน 20 ทีม จะมีสิทธิในการเข้าร่วมอบรม Workshop จากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาและออกแบบสินค้าและบริการต่อไป
7. โครงการมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานเพื่อคัดเลือกผู้ที่เข้ารอบสุดท้ายอย่างไร
คณะกรรมการจะทำการเลือกผลงานที่มีลักษณะโดดเด่น มีความคิดสร้างสรรค์เฉพาะตัว และเป็นผลงานที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์เพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการจริงสู่ตลาดได้
8. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายจะต้องทำอะไรบ้าง
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 10 ทีมจะต้องนำเสนอผลงานและไอเดีย (Pitch) ต่อหน้าคณะกรรมการ
9. ผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไร
ผู้ชนะการประกวดลำดับที่ 1 และ 2 จะมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการ Blackbox Connect ที่ Silicon Valley, San Francisco, USA และ Accelerate Program ในระดับภูมิภาค ตามลำดับ นอกจากนี้ ผู้ชนะการประกวด ทั้ง 3 ลำดับ จะได้รับการสนับสนุนด้านการตลาดเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการจริงกับบริษัท
10. ผู้ที่ชนะการประกวดจะต้องทำอะไรบ้างหลังจากจบโครงการ
หลังจากจบโครงการ ผู้ที่ชนะการประกวดจะต้องทำการเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วม Accelerate Program และจะต้องทำการพัฒนาผลงานที่ได้รับรางวัลบน dtac Developer Zone ของบริษัท เพื่อสร้างเป็นสินค้าและบริการจริง เพื่อออกสู่ตลาด ตามเงื่อนไขการให้บริการร่วมแบบเอ็กซคลูซิพ (Exclusive Partnership) ของบริษัท
โครงการดี ๆ แบบนี้ พลาดโอกาสไม่ได้ หากใครอยากเดินตามฝันของตัวเอง อย่ารอช้าครับ โอกาสดี ๆ มาถึงคุณแล้ว
สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.dtac.co.th/dtac-accelerate/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Plugin by:aAM