Home » ภาพรวมการตลาดบนโลกออนไลน์

ภาพรวมการตลาดบนโลกออนไลน์

ทุกท่านที่เริ่มต้นเข้าสู่วงการธุรกิจออนไลน์  ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบลักษณะไหนนั้น  

ประกอบด้วย 3 สิ่งหลัก ๆ ดังนี้ครับ

1. เลือกประเภทของธุรกิจที่ตนเองสนใจ ชอบ ถนัด

ธุรกิจออนไลน์ที่มีอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตนั้นมีอยู่มากกมายหลากหลายประเภทครับ  ผมไม่สามารถการันตีได้ว่าทำแล้วจะสำเร็จได้ทึกท่าน ไม่มีใครบอกได้หรอกครับ นอกจากตัวคุณเอง ผมเป็นเพียงบุคคลหนึ่งที่รวบรวมข้อมูลมาแนะนำให้ได้เท่านั้น 

2. เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์,เว็บบล็อก,เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์

ชื่อก็บอกอยู่แแล้วว่าเป็นธุรกิจออนไลน์ครับ  ธุรกิจออนไลน์ทุกประเภท ทุกชนิด  ท่านจำเป็นต้องมีเว็บไซต์ครับ การสร้างเว็บไซตืมีอยู่หลายวิธีครับ  ผมรวบรวมวิธีการสร้างในรูปแบบต่าง ๆ มาให้ท่านแล้ว

3. โปรโมทเว็บ โฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่านให้เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ 

เมื่อท่านเลือกธุรกิจออนไลน์ที่ชอบที่ถนัดหรือสนใจ  ทำการสร้างเว็บไซต์เพื่อแนะนำธุรกิจของท่านแล้ว ขั้นตอนต่อมาก็คือการโปรโมทให้เป็นที่รู้จักกันในโลกออนไลน์ให้ได้มากที่สุด

หลัก ๆ มีข้อนี้ครับ  คือภาพรวมใหญ่ ๆ แต่รายละเอียดปลีกย่อยยังมีอีกเยอะครับ  จะได้กล่าวเป็นส่วน ๆ ไปครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Plugin by:aAM